Web proxy for Sanatisharif.ir  • Options


سایت آموزش مجازی آلاء | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف
آموزش مجازی آلاء توسط دبیرستان داشگاه صنعتی شریف با هدف توسعه عدالت آموزشی تاسیس شد، در این سایت فیلم کلاس های درس، جمع بندی کنکور و تجزیه و تحلیل امتحان نهایی قرار می گیرد و سوالات علمی دانش آموزان در تالار دبیرستان پاسخ داده می شود.

IP: 185.49.84.106, COUNTRY: Iran
Last unblocked: | maybank2u.com.my | anandabazar.com | iitb.ac.in | massimodutti.com | hesaplama.net